Câu hỏi:

29/04/2021 451

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, ta mắc ....................với vật dẫn

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có: Để đo cường độ dòng điện, cần mắc chốt dương (+) của ampe kế về phía cực dương của nguồn điện, chốt (-) của ampe kế về phía cực âm của nguồn điện (để cho chiều dòng điện đi từ chốt dương đến chốt âm của ampe kế)

Hay nói cách khác: Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, ta mắc ampe kế nối tiếp với vật dẫn

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng. Để đo cường độ dòng điện 15mA, nên chọn Ampe kế nào có giới hạn đo phù hợp nhất?

Xem đáp án » 29/04/2021 872

Câu 2:

Để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, cách mắc ampe kế trong mạch nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 29/04/2021 841

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 29/04/2021 789

Câu 4:

Chọn phương án sai.

Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Xem đáp án » 29/04/2021 746

Câu 5:

Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:

Xem đáp án » 29/04/2021 599

Câu 6:

Ampe (A) là đơn vị đo:

Xem đáp án » 29/04/2021 551

Câu 7:

Chọn ampe có giới hạn đo phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện qua đèn 1,2A

Xem đáp án » 29/04/2021 475

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK