Câu hỏi:

29/04/2021 833

Chọn câu đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

A - đúng

B - sai vì: 5kV=5.103V

C - sai vì: 1mV=0,001V

D – sai vì: 0,25mV=25.105V

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một ………..

Xem đáp án » 29/04/2021 835

Câu 2:

Đổi đơn vị 0,45V = ...mV

Xem đáp án » 29/04/2021 738

Câu 3:

Nhìn vào mạch điện sau ta biết:

Xem đáp án » 29/04/2021 639

Câu 4:

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc ………… với đoạn mạch đó

Xem đáp án » 29/04/2021 638

Câu 5:

Khi khóa K đóng, vôn kế chỉ:

Xem đáp án » 29/04/2021 612

Câu 6:

Chọn câu sai:

Xem đáp án » 29/04/2021 548

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK