Câu hỏi:

29/04/2021 1,502

Chọn phát biểu đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

A – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

B – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

C – đúng

D – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn khác không thì có dòng điện chạy qua bóng đèn

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/04/2021 782

Câu 2:

Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?

Xem đáp án » 29/04/2021 738

Câu 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Các dụng cụ đốt nóng bằng điện như bếp điện, bàn là ………… với hiệu điện thế ………… hiệu đện thế định mức

Xem đáp án » 29/04/2021 643

Câu 4:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng khi nói về hiệu điện thế?

Xem đáp án » 29/04/2021 622

Câu 5:

Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

Xem đáp án » 29/04/2021 619

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 29/04/2021 600

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK