Trắc nghiệm Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 1157 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

A – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

B – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

C – đúng

D – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn khác không thì có dòng điện chạy qua bóng đèn


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

Xem đáp án

Đáp án D

Số vôn ghi trên bóng đèn cho biết: Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường


Câu 4:

Chọn câu phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường


Câu 5:

Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

Xem đáp án

Đáp án C

Trường hợp giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện không có hiệu điện thế vì chưa được mắc vào mạch điện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận