Câu hỏi:

29/04/2021 516

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có …….điểm chung

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

⇒ Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện mạch chính………….các cường độ mạch rẽ

Xem đáp án » 29/04/2021 3,635

Câu 2:

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/04/2021 1,479

Câu 3:

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, ……….tại mọi điểm đều………….

Xem đáp án » 29/04/2021 960

Câu 4:

Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây không mắc nối tiếp với nhau?

Xem đáp án » 29/04/2021 460

Câu 5:

Có hai bóng đèn Đ1Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp., mỗi pin có ghi 1,5V. Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn Đ1 còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào?

Xem đáp án » 29/04/2021 425

Câu 6:

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có ……. điểm chung

Xem đáp án » 29/04/2021 384

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK