Câu hỏi:

29/04/2021 646

Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V; U13 = 15,8V. Hiệu điện thế U12 =?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Hai đèn mắc nối tiếp nhau nên ta có: U13=U12+U23

Thay số vào, ta được: 15,8=U12+11,5U12=15,811,5=4,3V

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch điện có sơ đồ như hình dưới

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A, vôn kế có số chỉ là U = 5,8V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V

Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1Đ2 là:

Xem đáp án » 30/04/2021 947

Câu 2:

Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hiệu điện thế U13 =?

Xem đáp án » 29/04/2021 513

Câu 3:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ2. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

Xem đáp án » 29/04/2021 469

Câu 4:

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,6A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ1. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:

Xem đáp án » 29/04/2021 452

Câu 5:

Cho mạch điện như hình sau:

Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1 là U1 = 3V. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2 U2 = ?

Xem đáp án » 29/04/2021 428

Câu 6:

Cho mạch điện như hình sau:

Biết các cường độ dòng điện I1 = 0,5A; I2 = 1A. Cường độ dòng điện I = ?

Xem đáp án » 29/04/2021 350

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK