Câu hỏi:

29/04/2021 535

Phát biểu nào không đúng khi nói về môi trường truyền âm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A, B, C – đúng

 ⇒ D – sai

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong lớp học, học sinh nghe được tiếng thầy giảng thông qua môi trường truyền âm nào?

Xem đáp án » 29/04/2021 17,704

Câu 2:

Một người quan sát sau khi thấy tia chớp 5s thì nghe được tiếng sét. Biết khoảng cách từ nơi sét đánh đến chỗ nguời quan sát là 1700m. Hỏi tốc độ truyền âm trong không khí bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 29/04/2021 1,476

Câu 3:

Chọn câu sai trong các nhận định sau:

Xem đáp án » 29/04/2021 1,372

Câu 4:

Vì sao âm thanh không thể truyền qua chân không?

Xem đáp án » 29/04/2021 1,216

Câu 5:

Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm. Hỏi nơi xảy ra tiếng sấm cách người nghe bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

Xem đáp án » 29/04/2021 958

Câu 6:

Vận tốc truyền âm trong không khí là:

Xem đáp án » 29/04/2021 849

Câu 7:

Bạn Nam sau khi nhìn thấy tia chớp 3s thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Khoảng cách từ nơi phát ra tia chớp đến chỗ Nam là:

Xem đáp án » 29/04/2021 680

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK