Trắc nghiệm Môi trường truyền âm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1321 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai trong các nhận định sau:

Xem đáp án

Chất rẳn, chất lỏng và chất khí là những môi trường có thể truyền được âm.

Âm không truyền được trong chân không.

→ Phương án D - sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Vì sao âm thanh không thể truyền qua chân không?

Xem đáp án

Môi trường chân không không có vật chất nên không truyền được âm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào không đúng khi nói về môi trường truyền âm?

Xem đáp án

A, B, C – đúng

 ⇒ D – sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong lớp học, học sinh nghe được tiếng thầy giảng thông qua môi trường truyền âm nào?

Xem đáp án

Trong lớp học, học sinh nghe được tiếng thầy giảng thông qua môi trường không khí

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Vận tốc truyền âm trong không khí là:

Xem đáp án

Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s=20,4km/phút=1224km/h

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Yang hồ Thủ đô
21:11 - 23/12/2021

Câu 8 sai rồi kìa

Yang hồ Thủ đô
21:11 - 23/12/2021

Câu 3 lừa người vãi