Câu hỏi:

02/05/2021 750

Chọn câu đúng:

……………là âm dội lại khi gặp một mặt chắn

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào ta có thể nghe rõ tiếng vang?

Xem đáp án » 02/05/2021 6,629

Câu 2:

Trong phòng kín ta thường nghe âm thanh to hơn ngoài trời vì:

Xem đáp án » 02/05/2021 3,890

Câu 3:

Những vật nào sau đây phản xạ tốt âm thanh?

Xem đáp án » 02/05/2021 3,580

Câu 4:

Tại sao các phòng ghi âm người ta thường làm tường xù xì kèm theo treo rèm nhung dày?

Xem đáp án » 02/05/2021 3,377

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 02/05/2021 2,460

Câu 6:

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

Những vật sau đây phản xạ âm tốt

Xem đáp án » 02/05/2021 2,249

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 02/05/2021 1,829

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK