Câu hỏi:

05/05/2021 686

Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

IK là tia khúc xạ

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

Xem đáp án » 05/05/2021 1,377

Câu 2:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:

Xem đáp án » 05/05/2021 986

Câu 3:

Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 980

Câu 4:

Chọn phát biểu SAI trong các phất biểu sau.

Xem đáp án » 05/05/2021 586

Câu 5:

Trong trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?

Xem đáp án » 05/05/2021 534

Câu 6:

Điều nào SAI khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Xem đáp án » 05/05/2021 499

Bình luận


Bình luận