Trắc nghiệm Hiện tượng khúc xạ ánh sáng có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 841 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường:

Xem đáp án

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Đáp án: D


Câu 2:

Pháp tuyến là đường thẳng:

Xem đáp án

Pháp tuyến NN’ là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường tại điểm tới.

Đáp án: B


Câu 3:

Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta thấy:

+ Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

+ Khi ánh sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới

=> Tùy từng môi trường tới và môi trường khúc xạ mà góc tới hay góc khúc xạ sẽ lớn hơn.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

Xem đáp án

Góc khúc xạ r là góc tạo bởi tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới

(Góc N’IK)

Đáp án: A


Câu 5:

Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là:

Xem đáp án

IK là tia khúc xạ

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

A

5 tháng trước

Alice Phantom

Bình luận


Bình luận