Câu hỏi:

05/05/2021 206

Câu nào dưới đây liệt kê đầy đủ những đặc điểm của hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

Xem đáp án » 05/05/2021 1,351

Câu 2:

Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 944

Câu 3:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:

Xem đáp án » 05/05/2021 942

Câu 4:

Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là:

Xem đáp án » 05/05/2021 654

Câu 5:

Chọn phát biểu SAI trong các phất biểu sau.

Xem đáp án » 05/05/2021 566

Câu 6:

Trong trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?

Xem đáp án » 05/05/2021 514

Câu 7:

Điều nào SAI khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Xem đáp án » 05/05/2021 476

Bình luận


Bình luận