Câu hỏi:

05/05/2021 470

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

Khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ bằng 00, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi góc tới bằng 0 

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

Xem đáp án » 05/05/2021 568

Câu 2:

Khi ta tăng góc tới lên, góc khúc xạ biến đổi như thế nào?

Xem đáp án » 05/05/2021 535

Câu 3:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

Xem đáp án » 05/05/2021 446

Câu 4:

Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 369

Câu 5:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 349

Câu 6:

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

Xem đáp án » 05/05/2021 341

Bình luận


Bình luận