Câu hỏi:

05/05/2021 341

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

Xem đáp án » 05/05/2021 565

Câu 2:

Khi ta tăng góc tới lên, góc khúc xạ biến đổi như thế nào?

Xem đáp án » 05/05/2021 534

Câu 3:

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

Xem đáp án » 05/05/2021 469

Câu 4:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

Xem đáp án » 05/05/2021 439

Câu 5:

Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 367

Câu 6:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 331

Bình luận


Bình luận