Câu hỏi:

05/05/2021 447

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ bằng 00, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Các phương án:

A, B, D - đúng

C - sai

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

Xem đáp án » 05/05/2021 568

Câu 2:

Khi ta tăng góc tới lên, góc khúc xạ biến đổi như thế nào?

Xem đáp án » 05/05/2021 535

Câu 3:

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

Xem đáp án » 05/05/2021 471

Câu 4:

Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 369

Câu 5:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 349

Câu 6:

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

Xem đáp án » 05/05/2021 341

Bình luận


Bình luận