Câu hỏi:

05/05/2021 134

Ta có bảng sau: Phương án nào sau đây ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B là đúng?

Ta có bảng sau:

Phương án nào sau đây ghép mối phần ở cột A với mỗi phần ở cột B là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có, mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B được ghép tương ứng là:

a - 5; b - 3; c - 1; d - 2; e - 4

=> Các phương án:

A, B, C - sai

D - đúng

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

Xem đáp án » 05/05/2021 569

Câu 2:

Khi ta tăng góc tới lên, góc khúc xạ biến đổi như thế nào?

Xem đáp án » 05/05/2021 536

Câu 3:

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

Xem đáp án » 05/05/2021 472

Câu 4:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

Xem đáp án » 05/05/2021 449

Câu 5:

Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 369

Câu 6:

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 350

Câu 7:

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

Xem đáp án » 05/05/2021 341

Bình luận


Bình luận