Câu hỏi:

05/05/2021 409

Phim trong máy ảnh có chức năng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phim trong máy ảnh có chức năng ghi lại ảnh thật của vật

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi f là tiêu cự vật kính của máy ảnh. Để chụp được ảnh của một vật trên phim, ta phải đặt vật cách vật kính một khoảng d sao cho:

Xem đáp án » 05/05/2021 395

Câu 2:

Khi chụp ảnh một vật cao 4m. Ảnh của vật trên phim có độ cao 2cm; khoảng cách từ vật kính đến phim là 4,5cm. Khoảng cách vật đến máy ảnh là:

Xem đáp án » 05/05/2021 384

Câu 3:

Vật kính của máy ảnh sử dụng

Xem đáp án » 05/05/2021 335

Câu 4:

Khi chụp ảnh một vật cao 1,5m đặt cách máy ảnh 6m. Biết khoảng cách từ vật kính đến phim là 4cm. Chiều cao ảnh của vật trên phim là:

Xem đáp án » 05/05/2021 284

Câu 5:

Để chụp ảnh của một vật ở rất xa, cần phải điều chỉnh vật kính sao cho

Xem đáp án » 05/05/2021 271

Câu 6:

Trong máy ảnh cơ học, để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta thường

Xem đáp án » 05/05/2021 255

Bình luận


Bình luận