Trắc nghiệm Sự tạo ảnh trong máy ảnh có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 620 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là

Xem đáp án

Ảnh trên màn hứng của máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.

Đáp án: B


Câu 2:

Vật kính của máy ảnh sử dụng

Xem đáp án

Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ

Đáp án: A


Câu 3:

Ảnh của một vật trong máy ảnh có vị trí

Xem đáp án

Ảnh của một vật trong máy ảnh nằm trên phim

Đáp án: C


Câu 4:

Phim trong máy ảnh có chức năng

Xem đáp án

Phim trong máy ảnh có chức năng ghi lại ảnh thật của vật

Đáp án: D


Câu 5:

Khi chụp ảnh bằng máy ảnh cơ học người thợ thường điều chỉnh ống kính máy ảnh để

Xem đáp án

Khi chụp ảnh bằng máy ảnh cơ học người thợ thường điều chỉnh ống kính máy ảnh để thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim.

Vật càng gần ống kính thì ảnh trên phim càng to.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận