Câu hỏi:

05/05/2021 222

Buồng tối của máy ảnh có chức năng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Buồng tối của máy ảnh có chức năng không cho ánh sáng ngoài lọt vào, chỉ có ánh sáng của vật sáng truyền vào tác động lên phim và để tạo khoảng cách thích hợp từ vật kính tới phim

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phim trong máy ảnh có chức năng

Xem đáp án » 05/05/2021 380

Câu 2:

Gọi f là tiêu cự vật kính của máy ảnh. Để chụp được ảnh của một vật trên phim, ta phải đặt vật cách vật kính một khoảng d sao cho:

Xem đáp án » 05/05/2021 377

Câu 3:

Khi chụp ảnh một vật cao 4m. Ảnh của vật trên phim có độ cao 2cm; khoảng cách từ vật kính đến phim là 4,5cm. Khoảng cách vật đến máy ảnh là:

Xem đáp án » 05/05/2021 360

Câu 4:

Vật kính của máy ảnh sử dụng

Xem đáp án » 05/05/2021 313

Câu 5:

Khi chụp ảnh một vật cao 1,5m đặt cách máy ảnh 6m. Biết khoảng cách từ vật kính đến phim là 4cm. Chiều cao ảnh của vật trên phim là:

Xem đáp án » 05/05/2021 258

Câu 6:

Để chụp ảnh của một vật ở rất xa, cần phải điều chỉnh vật kính sao cho

Xem đáp án » 05/05/2021 248

Câu 7:

Trong máy ảnh cơ học, để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta thường

Xem đáp án » 05/05/2021 232

Bình luận


Bình luận