Câu hỏi:

05/05/2021 577

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mắt có nhiều bộ phận. Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là: thể thủy tinh và màng lưới (còn gọi là võng mạc)

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Xem đáp án » 05/05/2021 4,699

Câu 2:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án » 05/05/2021 953

Câu 3:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án » 05/05/2021 847

Câu 4:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 661

Câu 5:

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Xem đáp án » 05/05/2021 620

Câu 6:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 573

Bình luận


Bình luận