Trắc nghiệm Mắt đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 712 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án

Mắt có nhiều bộ phận. Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là: thể thủy tinh và màng lưới (còn gọi là võng mạc)

Đáp án: B


Câu 2:

Ảnh của một vật in trên màng lưới của mắt là

Xem đáp án

Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Đáp án: C


Câu 3:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án

Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Ta có, màng lưới hay còn gọi là võng mạc

Đáp án: B


Câu 4:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án

Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ bằng một chất trong suốt và mềm

Đáp án: C


Câu 5:

Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở

Xem đáp án

Ta có: Dù mắt có phải điều tiết hay không điều tiết thì muốn nhìn thấy vật thì ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới của mắt

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận