Trắc nghiệm Vật lí 9 Bài 10 (có đáp án): Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

  • 1667 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Biến trở không có kí hiệu trong hình vẽ nào dưới đây?

Xem đáp án

Hình B không phải là kí hiệu của biến trở

→ Đáp án B


Câu 2:

Biến trở là: 

Xem đáp án

Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch

→ Đáp án C


Câu 3:

Hiệu điện thế trong mạch điện có sơ đồ dưới được giữ không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của biến trở dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế sẽ thay đổi như thế nào?

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

 

Xem đáp án

Khi dịch chuyển con chạy của biến trở dần về đầu N thì điện trở của mạch sẽ tăng lên, mà hiệu điện thế không đổi ⇒ số chỉ của ampe kế IA sẽ giảm dần đi.

→ Đáp án A


Câu 4:

Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng về biến trở?

Xem đáp án

Biến trở là dụng cụ không thể được dùng để thay đổi chiều dòng điện trong mạch.

→ Đáp án D


Câu 5:

Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?

Xem đáp án

Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị lớn nhất, như vậy cường độ dòng điện qua mạch sẽ nhỏ nhất.

Khi chỉnh biến trở, điện trở của mạch sẽ giảm dần nên cường độ dòng điện trong mạch sẽ tăng dần ⇒ tránh được hư hỏng thiết bị trong mạch.

→ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận