Câu hỏi:

05/05/2021 884

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Ta có, màng lưới hay còn gọi là võng mạc

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Xem đáp án » 05/05/2021 4,857

Câu 2:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án » 05/05/2021 989

Câu 3:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 704

Câu 4:

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Xem đáp án » 05/05/2021 638

Câu 5:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 612

Câu 6:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án » 05/05/2021 603

Bình luận


Bình luận