Câu hỏi:

05/05/2021 957

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ bằng một chất trong suốt và mềm

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Xem đáp án » 05/05/2021 4,711

Câu 2:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án » 05/05/2021 848

Câu 3:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 665

Câu 4:

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Xem đáp án » 05/05/2021 623

Câu 5:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án » 05/05/2021 578

Câu 6:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 576

Bình luận


Bình luận