Câu hỏi:

05/05/2021 619

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để nhìn rõ các vật ở các vị trí xa gần khác nhau thì mắt phải điều tiết để ảnh hiện rõ trên màng lưới bằng cách co giãn thể thủy tinh (thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh)

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Xem đáp án » 05/05/2021 4,699

Câu 2:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án » 05/05/2021 953

Câu 3:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án » 05/05/2021 847

Câu 4:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 661

Câu 5:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án » 05/05/2021 576

Câu 6:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 573

Bình luận


Bình luận