Câu hỏi:

05/05/2021 4,713

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khoảng cách từ điểm Cc đến Cv gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án » 05/05/2021 958

Câu 2:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án » 05/05/2021 849

Câu 3:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 673

Câu 4:

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Xem đáp án » 05/05/2021 623

Câu 5:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án » 05/05/2021 580

Câu 6:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 578

Bình luận


Bình luận