Câu hỏi:

05/05/2021 295

Về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta thấy, về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là cùng tạo ra ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Xem đáp án » 05/05/2021 4,711

Câu 2:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án » 05/05/2021 956

Câu 3:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án » 05/05/2021 848

Câu 4:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 665

Câu 5:

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Xem đáp án » 05/05/2021 623

Câu 6:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án » 05/05/2021 578

Câu 7:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 576

Bình luận


Bình luận