Câu hỏi:

05/05/2021 559

Tiêu cự của thể thủy tinh là dài nhất khi mắt quan sát vật ở

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh nằm trên màng lưới, lúc này thể thủy tinh có tiêu cự dài nhất.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Xem đáp án » 05/05/2021 4,711

Câu 2:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án » 05/05/2021 957

Câu 3:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án » 05/05/2021 848

Câu 4:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 666

Câu 5:

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Xem đáp án » 05/05/2021 623

Câu 6:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án » 05/05/2021 579

Câu 7:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 576

Bình luận


Bình luận