Câu hỏi:

05/05/2021 144

Một người nhìn rõ một vật. Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người đó là 2cm. Khoảng cách từ ảnh của vật đó đến thể thủy tinh của mắt

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một người nhìn rõ một vật => ảnh ở trên võng mạc.

Khoảng cách từ ảnh của vật đó đến thể thủy tinh của mắt chính bằng khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt và bằng 2cm.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

Xem đáp án » 05/05/2021 4,711

Câu 2:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem đáp án » 05/05/2021 957

Câu 3:

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

Xem đáp án » 05/05/2021 848

Câu 4:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 05/05/2021 666

Câu 5:

Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên màng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

Xem đáp án » 05/05/2021 623

Câu 6:

Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

Xem đáp án » 05/05/2021 579

Câu 7:

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 576

Bình luận


Bình luận