Câu hỏi:

05/05/2021 189

Kính cận thích hợp là kính phân kỳ có tiêu điểm F

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kính cận thị thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt (tiêu cự của kính bằng khoảng cực viễn)

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo loại kính có tính chất như:

Xem đáp án » 05/05/2021 597

Câu 2:

Tác dụng của kính lão là để 

Xem đáp án » 05/05/2021 402

Câu 3:

Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như

Xem đáp án » 05/05/2021 364

Câu 4:

Tác dụng của kính cận là để

Xem đáp án » 05/05/2021 333

Câu 5:

Biểu hiện của mắt cận là

Xem đáp án » 05/05/2021 310

Câu 6:

Biểu hiện của mắt lão là

Xem đáp án » 05/05/2021 309

Câu 7:

Mắt cận có điểm cực viễn 

Xem đáp án » 05/05/2021 283

Bình luận


Bình luận