Câu hỏi:

05/05/2021 189

Tác dụng của kính cận là để 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ những vật ở xa

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo loại kính có tính chất như:

Xem đáp án » 05/05/2021 603

Câu 2:

Tác dụng của kính lão là để 

Xem đáp án » 05/05/2021 403

Câu 3:

Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như

Xem đáp án » 05/05/2021 366

Câu 4:

Tác dụng của kính cận là để

Xem đáp án » 05/05/2021 335

Câu 5:

Biểu hiện của mắt cận là

Xem đáp án » 05/05/2021 311

Câu 6:

Biểu hiện của mắt lão là

Xem đáp án » 05/05/2021 310

Câu 7:

Mắt cận có điểm cực viễn 

Xem đáp án » 05/05/2021 283

Bình luận


Bình luận