Câu hỏi:

05/05/2021 336

Tác dụng của kính cận là để

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có

+ Kính cận là kính phân kì

+ Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật và gần về phía thấu kính

=> Tác dụng của kính cận là để tạo ảnh ảo nằm trong khoảng cực viễn của mắt.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo loại kính có tính chất như:

Xem đáp án » 05/05/2021 603

Câu 2:

Tác dụng của kính lão là để 

Xem đáp án » 05/05/2021 403

Câu 3:

Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như

Xem đáp án » 05/05/2021 366

Câu 4:

Biểu hiện của mắt cận là

Xem đáp án » 05/05/2021 311

Câu 5:

Biểu hiện của mắt lão là

Xem đáp án » 05/05/2021 310

Câu 6:

Mắt cận có điểm cực viễn 

Xem đáp án » 05/05/2021 283

Bình luận


Bình luận