Câu hỏi:

05/05/2021 428

Tác dụng của kính lão là để 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có

+ Kính lão là kính hội tụ

=> Tác dụng của kính lão là để tạo ảnh ảo nằm ngoài khoảng cực cận của mắt.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo loại kính có tính chất như:

Xem đáp án » 05/05/2021 621

Câu 2:

Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như

Xem đáp án » 05/05/2021 380

Câu 3:

Tác dụng của kính cận là để

Xem đáp án » 05/05/2021 354

Câu 4:

Biểu hiện của mắt lão là

Xem đáp án » 05/05/2021 350

Câu 5:

Biểu hiện của mắt cận là

Xem đáp án » 05/05/2021 327

Câu 6:

Mắt cận có điểm cực viễn 

Xem đáp án » 05/05/2021 293

Bình luận


Bình luận