Câu hỏi:

05/05/2021 234

Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm có thể làm kính cận phù hợp khi biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 10cm đến 100cm. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?

Xem đáp án » 05/05/2021 569

Câu 2:

Mắt của một người có khoảng cực viễn là 50cm. Thấu kính mang sát mắt sử dụng phù hợp là thấu kính:

Xem đáp án » 05/05/2021 318

Câu 3:

Khoảng cực cận của mắt lão 

Xem đáp án » 05/05/2021 277

Câu 4:

Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính. Khi đọc sách thì phải đeo kính hội tụ. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

Xem đáp án » 05/05/2021 255

Câu 5:

Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt lão nằm ở

Xem đáp án » 05/05/2021 218

Câu 6:

Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là 10cm, khoảng cực viễn là 50cm. Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật cách mắt trong khoảng.

Xem đáp án » 05/05/2021 215

Bình luận


Bình luận