Câu hỏi:

05/05/2021 389

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành cơ năng

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

Xem đáp án » 05/05/2021 713

Câu 2:

Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 410

Câu 3:

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa:

Xem đáp án » 05/05/2021 394

Câu 4:

Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?

Xem đáp án » 05/05/2021 291

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 05/05/2021 242

Câu 6:

Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

Xem đáp án » 05/05/2021 239

Bình luận


Bình luận