Trắc nghiệm Định luật bảo toàn năng lượng có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 611 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa:

Xem đáp án

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng

Đáp án: B


Câu 2:

Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

Xem đáp án

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng.

Cơ năng luôn luôn giảm. Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành nhiệt năng.

Đáp án: A


Câu 3:

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành:

Xem đáp án

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành cơ năng

Đáp án: D


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

A - sai vì: Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành cơ năng

B - sai vì: Trong các máy phát điện, phần lớn cơ năng chuyển hóa thành điện năng

C - sai vì: Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy

D - đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

Xem đáp án

Định luật bảo toàn năng lượng:

Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận