Câu hỏi:

05/05/2021 150

Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

+ Pin mặt trời hoạt động dưới sự biến đổi từ năng lượng mặt trời sang điện năng

+ Hiệu suất pin mặt trời là 10%, nghĩa là Nếu pin nhận được năng lượng mặt trời là 100J thì sẽ tạo ra điện năng là 10J

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

Xem đáp án » 05/05/2021 719

Câu 2:

Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 412

Câu 3:

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa:

Xem đáp án » 05/05/2021 394

Câu 4:

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 390

Câu 5:

Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?

Xem đáp án » 05/05/2021 294

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 05/05/2021 242

Câu 7:

Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

Xem đáp án » 05/05/2021 239

Bình luận


Bình luận