Câu hỏi:

05/05/2021 292

Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

Định luật bảo toàn năng lượng:

Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

Trong tất cả các hiện tượng trên, đều có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác và khi bỏ qua sự mất mát năng lượng thành các dạng năng lượng khác thì cơ năng được bảo toàn

=> Không có hiện tượng nào không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

Xem đáp án » 05/05/2021 718

Câu 2:

Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 411

Câu 3:

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa:

Xem đáp án » 05/05/2021 394

Câu 4:

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 390

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 05/05/2021 242

Câu 6:

Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

Xem đáp án » 05/05/2021 239

Bình luận


Bình luận