Câu hỏi:

05/05/2021 241

Ánh sáng Mặt Trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,5kW. Hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%. Hãy tính xem cần phải làm các tấm pin Mặt Trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 64 bóng đèn 100W và 32 quạt điện 75W

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Công suất điện của pin Mặt Trời cần cung cấp cho trường học chính bằng tổng công suất của bóng đèn và quạt điện:

P1 = 64.100 + 32.75 = 8800W = 8,8kW

+ Theo đề bài, hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%

Ta suy ra, công suất toàn phần mà Mặt Trời cần cung cấp là: P2=10P1=88kW

+ Mặt khác, ánh sáng Mặt Trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,5kW

=> Diện tích tổng cộng của các tấm pin Mặt Trời phải bằng:

S=P21,5=881,5 =58,67m2

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:

Xem đáp án » 05/05/2021 426

Câu 2:

Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

Xem đáp án » 05/05/2021 341

Câu 3:

Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là

Xem đáp án » 05/05/2021 309

Câu 4:

Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?

Xem đáp án » 05/05/2021 284

Câu 5:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:

Xem đáp án » 05/05/2021 280

Câu 6:

Dòng điện do pin Mặt Trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?

Xem đáp án » 05/05/2021 214

Bình luận


Bình luận