Trắc nghiệm Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 680 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

Xem đáp án

Trong máy phát điện gió, năng lượng của sức gió (cơ năng) đã biến đổi thành điện năng

Động năng gió → Động năng roto → Năng lượng điện trong máy phát điện

Đáp án: A


Câu 2:

Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?

Xem đáp án

Điện gió thì có thiết bị không gọn nhẹ

Đáp án: C


Câu 3:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:

Xem đáp án

Nhà máy điện hạt nhân biến đổi năng lượng hạt nhân thành điện năng.

Cụ thể: Năng lượng hạt nhân → nhiệt năng làm nóng một chất lỏng lên đến 3150C→ chất lỏng lại được dùng để đun sôi nước trong nồi hơi (cơ năng)→ chạy tuabin của máy phát điện. (điện năng)

Đáp án: D


Câu 4:

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:

Xem đáp án

Trong máy phát điện gió, năng lượng của sức gió (cơ năng) đã biến đổi thành điện năng

Động năng gió → Động năng roto → Năng lượng điện trong máy phát điện

Hay: Năng lượng gió → cơ năng → điện năng

Đáp án: A


Câu 5:

Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là

Xem đáp án

Ta có:

Điện gió, điện mặt trời, thủy điện đều là những nguồn năng lượng tự nhiên

Nhiệt điện là nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận