Câu hỏi:

07/05/2021 153

Este nào sau đây thuộc loại este đa chức:

Trả lời:

Đáp án A

A là este đa chức được tạo ra bởi axit đa chức: C2H4(COOH)2 và ancol đơn chức CH3OH

B là hợp chất tạp chức

C là axit đa chức

D là hợp chất tạp chức

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào dưới đây không phải là este

Xem đáp án » 07/05/2021 76

Câu 2:

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

Xem đáp án » 07/05/2021 51

Câu 3:

Đun 13,80 gam rượu etylic với một lượng dư axit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

Xem đáp án » 07/05/2021 48

Câu 4:

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

Xem đáp án » 07/05/2021 46

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 07/05/2021 45

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »