Câu hỏi:

07/05/2021 91

Cho một axit không no mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu không no, đơn chức, mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C thu được este Z có công thức tổng quát là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy chuyển hoá CH415000CXH2OYH2ZO2TC2H2M.

Công thức cấu tạo của M là

Xem đáp án » 07/05/2021 137

Câu 2:

Các chất sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2 

(6) C6H5-COOCH3

(7) CH3OOCC2H5

Xem đáp án » 07/05/2021 112

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X đơn chức thấy thể tích CO2 thu được bằng thể tích của O2 cần dùng và gấp 1,5 lần thể tích hơi nước (ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Biết X tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của X là:

Xem đáp án » 07/05/2021 112

Câu 4:

Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được một thể tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 07/05/2021 98

Câu 5:

Số đồng phân este của chất có CTPT C4H6O2 là:

Xem đáp án » 07/05/2021 89

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »