Câu hỏi:

08/05/2021 43

Polime là

Trả lời:

Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên (xem lại lí thuyết đại cương polime)

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Poli(vinyl clorua)(PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây

Xem đáp án » 08/05/2021 61

Câu 2:

Tơ capron (nilon-6) được trùng hợp từ

Xem đáp án » 08/05/2021 53

Câu 3:

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

Xem đáp án » 08/05/2021 49

Câu 4:

Polime nào dưới dây có nguồn gốc thiên nhiên?

Xem đáp án » 08/05/2021 41

Câu 5:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Xem đáp án » 08/05/2021 36

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »