Câu hỏi:

08/05/2021 85

Tơ capron (nilon-6) được trùng hợp từ

Trả lời:

Tơ capron được trùng hợp từ caprolactam (xem lại lí thuyết đai cương về polime)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Poli(vinyl clorua)(PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây

Xem đáp án » 08/05/2021 83

Câu 2:

Điều kiện của monome để tham gia phản ứng trùng ngưng là phân tử phải có ít nhất

Xem đáp án » 08/05/2021 74

Câu 3:

Polime là

Xem đáp án » 08/05/2021 71

Câu 4:

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

Xem đáp án » 08/05/2021 63

Câu 5:

Chọn khái niệm đúng

Xem đáp án » 08/05/2021 61

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »