Câu hỏi:

08/05/2021 110

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là

Trả lời:

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là nilon-6,6

Phương trình hóa học điều chế:

nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH t°,p,xt (-NH[CH2]6NH−CO[CH2]4CO−)n+2nH2O

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit?

Xem đáp án » 08/05/2021 222

Câu 2:

Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozo, policaproamit, polistiren, xenlulozo trinitrat, nilon – 6,6. Số polime tổng hợp là

Xem đáp án » 08/05/2021 124

Câu 3:

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là

Xem đáp án » 08/05/2021 120

Câu 4:

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

Xem đáp án » 08/05/2021 104

Câu 5:

Poli(etylen-terephtalat) được tạo thành từ phản ứng đồng trùng ngưng giữa etylen glicol với

Xem đáp án » 08/05/2021 74

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »