Câu hỏi:

10/05/2021 791

X có công thức phân tử là C5H8. Biết rằng X thỏa mãn các điều kiện sau

- Làm mất màu dung dịch Br2

- Cộng H2 theo tỷ lệ 1:2

- Cộng H2O (xúc tác) tạo xeton

- Tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3

Công thức cấu tạo của X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 thu được 35,2 gam CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 10/05/2021 17,836

Câu 2:

Cho các phương trình hóa học

(1) CH3  C  CH + H2OHg2+,t°   CH3CH2CHO(spc)

(2) CH3  C  CH + AgNO3 + NH3t°  CH3  C  CAg + NH4NO3

(3) CH3  C  CH + 2H2Ni,t°  CH3CH2CH3

(4) 3CH3  C  CHxt,t°,p    

Các phương trình hóa học viết sai là

Xem đáp án » 10/05/2021 3,470

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được H2OCO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 10/05/2021 2,877

Câu 4:

Ankin X có mạch cacbon phân nhánh. Trong phân tử X, % khối lượng cacbon gấp 7,2 lần % khối lượng của hiđro. X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 10/05/2021 567

Câu 5:

Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa

Xem đáp án » 10/05/2021 518

Câu 6:

Cho sơ đồ phản ứng sau :

CaCO3  H=100%CaO H=80% CaC2 H=100%C2H2. Từ 100 gam CaCO3, hãy cho biết cuối quá trình phản ứng thu được bao nhiêu lít C2H2 ở đktc?

Xem đáp án » 10/05/2021 318

Bình luận


Bình luận