Câu hỏi:

11/05/2021 255

Ancol no, mạch hở, đơn chức có công thức tổng quát là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ancol no, mạch hở, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2n+2O (n  1)

Đáp án cần chọn là: C 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

C3H8O2 có bao nhiêu đồng phân ancol?

Xem đáp án » 11/05/2021 10,218

Câu 2:

Propan-1-ol có công thức cấu tạo là 

Xem đáp án » 11/05/2021 3,279

Câu 3:

Công thức cấu tạo của ancol C3H5(OH)3 là

Xem đáp án » 11/05/2021 2,468

Câu 4:

Cho ancol benzylic tác dụng với Na vừa đủ thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 11/05/2021 2,206

Câu 5:

Để nhận biết được 2 chất lỏng không màu là: propan-1,2-điol và propan-1,3-điol ta có thể dùng hóa chất nào sau đây:

Xem đáp án » 11/05/2021 1,097

Câu 6:

Propan-1,2,3-triol có tên gọi thường là 

Xem đáp án » 11/05/2021 866

Câu 7:

Đun nóng ancol metylic với axit axetic trong điều kiện H2SO4đ, t0 thu được este là:

Xem đáp án » 11/05/2021 646

Bình luận


Bình luận