Câu hỏi:

11/05/2021 300

B là ancol chứa 1 liên kết đôi trong phân tử, khối lượng phân tử của B nhỏ hơn 60u. B là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức phân tử của ancol không no có 2 liên kết π, mạch hở, 3 chức là

Xem đáp án » 11/05/2021 1,546

Câu 2:

Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). Công thức của B là

Xem đáp án » 11/05/2021 1,357

Câu 3:

Cho 4,8 gam ancol no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hết với Na dư, thu được 0,896 lít khí. Công thức của X là

Xem đáp án » 11/05/2021 1,186

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một ancol X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44 gam nước. X Có CTPT là

Xem đáp án » 11/05/2021 853

Câu 5:

Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm -OH?

Xem đáp án » 11/05/2021 816

Câu 6:

Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là

Xem đáp án » 11/05/2021 456

Câu 7:

Chất nào sau đây không thể là ancol

Xem đáp án » 11/05/2021 422

Bình luận


Bình luận