Câu hỏi:

12/05/2021 632

Cho các chất có công thức cấu tạo:

Chất nào không thuộc loại phenol?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phenol là hợp chất hữu cơ có nhóm –OH liên kết trực tiếp với vòng benzen.

Vậy chất (2) và (3) là phenol.

Chất (1) có nhóm –OH đính vào nguyên tử cacbon no nên chất (1) là ancol thơm.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 12/05/2021 1,568

Câu 2:

Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì

Xem đáp án » 12/05/2021 989

Câu 3:

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 12/05/2021 935

Câu 4:

Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

Xem đáp án » 12/05/2021 648

Câu 5:

Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây

Xem đáp án » 12/05/2021 575

Câu 6:

Chất nào sau đây không phải là phenol?

Xem đáp án » 12/05/2021 471

Bình luận


Bình luận