Câu hỏi:

12/05/2021 880

Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   

Vậy khối lượng clobenzen thu được là : 0,16.112,5= 18 gam.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A + 4HNi, p, t0  etylxiclohexan. Cấu tạo của A là

Xem đáp án » 12/05/2021 3,800

Câu 2:

C2H  A   B  o- bromnitrobenzen. Công thức A và B lần lượt là:

Xem đáp án » 12/05/2021 2,889

Câu 3:

Cho các chất: (1) benzen, (2) toluen, (3) xiclohexan, (4) hex-5-trien, (5) xilen, (6) cumen. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,473

Câu 4:

C7H8 có số đồng phân thơm là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,230

Câu 5:

Cho sơ đồ:  

CTCT  phù hợp của Z là:

Xem đáp án » 12/05/2021 1,088

Câu 6:

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là :

Xem đáp án » 12/05/2021 544

Bình luận


Bình luận